Monday, 8 June 2009

SunSet at Nanga Melipis, Kanowit
Sunset (above - open varandah (tanju') Rumah Sujai Nanga Melipis & below - view from Nanga Melipis, Kanowit River).